DuoBalanceBV

DuoBalanceBV
Bileşen Adı Miktar/Kapsül
Lactobacillus reuteri RC-14 2,5x10* kob*/kapsül
Lactobacillus rhamnosus GR-1 2,5x10* kob*/kapsül
Total mikroorganizma 5x10* KOB/kapsül

*kob (cfu) : koloni oluşturma birimi

Ürogenital sistem enfeksiyonlarından, bakteri vajiniti, mantar vajiniti, idrar yolu enfeksiyonları ve bu enfeksiyonların tekrarlarında kullanılır. Ayrıca vajinal floranın farklı nedenlerle zarar görmesi sonrasında floranın düzenlenerek dengesinin sağlanmasına yardımcı olur. İçeriğindeki
probiyotik bakteriler;

Lactobacillus rhamnosus, GR-1®

1980'de sağlıklı bir kadının üretrasından izole edildi

Birçok insanda ve in vitro çalışmada güvenli bulundu

Oral alımın ardından vajinayı kolonize ettiği

Bakteriyosin benzeri bileşikler ürettiği


Lactobacillus reuteri, RC-14®

1985'te sağlıklı bir kadının vajinasından izole edildi

Birçok insanda ve in vitro çalışmada güvenli

Oral alımın ardından vajinayı kolonize özelliği

Hidrojen peroksit üretir(H2O2)Kullanımı: 

Yetişkinler için, enfeksiyonlarda günde 2 kapsül
(Sabah- Akşam), profilakside (hastalık meydana gelmeden önlenmesinde) günde
1 kapsül kullanılması tavsiye edilir.

Tavsiye edilen günlük alım dozunu aşmayın. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin
yerine geçemez. Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.


Kaynaklar:

*Improved cure of bacterial vaginosis with single dose of tinidazole (2 g), Lactobacillus rhamnosus GR-1, and Lactobacillus reuteri RC-14: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial.

Tek doz tinidazol (2 g), Lactobacillus rhamnosus GR-1 ve Lactobacillus reuteri RC-14 ile bakteriyel vajinozun iyileştirilmiş tedavisi: randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19295645

*Improved treatment of vulvovaginal candidiasis with fluconazole plus probiotic Lactobacillus rhamnosus GR-1 and Lactobacillus reuteri RC-14.

Vulvovajinal kandidiazisin flukonazol artı probiyotik Lactobacillus rhamnosus GR-1 ve Lactobacillus reuteri RC-14 ile iyileştirilmiş tedavisi.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19187507

*Efficacy of Lactobacillus Rhamnosus GR-1 and of Lactobacillus Reuteri RC-14 in the treatment and prevention of vaginoses and bacterial vaginitis relapses

Lactobacillus Rhamnosus GR-1 ve Lactobacillus Reuteri RC-14'ün vajinozların ve bakteriyel vajinitlerin tedavisinde ve önlenmesinde etkinliği

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18854803

*Probiotic Lactobacillus rhamnosus GR-1 and Lactobacillus reuteri RC-14 exhibit strong antifungal effects against vulvovaginal candidiasis-causing Candida glabrata isolates

Probiyotik Lactobacillus rhamnosus GR-1 ve Lactobacillus reuteri RC-14, vulvovajinal kandidiyazise neden olan Candida glabrata izolatlarına karşı güçlü antifungal etkiler gösterir

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4406132/

*Lactobacilli for prevention of urogenital infections: a review.

Ürogenital enfeksiyonların önlenmesi için Lactobacilli: bir derleme

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15267122

*Oral Lactobacillus rhamnosus GR-1 and Lactobacillus reuteri RC-14 to reduce Group B Streptococcus colonization in pregnant women: A randomized controlled trial.

Gebe kadınlarda Grup B Streptokok kolonizasyonunu azaltmak için Oral Lactobacillus rhamnosus GR-1 ve Lactobacillus reuteri RC-14: Randomize kontrollü bir çalışma.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27590374

*Persistence of Lactobacillus fermentum RC-14 and Lactobacillus rhamnosus GR-1 but Not L. rhamnosus GG in the Human Vagina as Demonstrated by Randomly Amplified Polymorphic DNA

Lactobacillus fermentum RC-14 ve Lactobacillus rhamnosus GR-1'in Kalıcılığı, ancak L. Rhamnosus GG, Rastgele Çoğaltılmış Polimorfik DNA Tarafından Gösterildiği gibi, İnsan Vajinasında izlenmemiştir.

https://cvi.asm.org/content/9/1/92

DİKKAT:Bu bilgiler bir hekime ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez.