Duosvit ile 2017 Altın Havan Ödülü.

Duosvit ile 2017 Altın Havan Ödülü.

Duosvit ile 2017 Altın Havan Ödülü.

NBT İlaç Omega, Vitamin, Mineral kombinasyonu olan Duosvit adlı ürünü ile Altın Havan 2017 İnovatif ürün ödülünün sahibi oldu.

İnovasyon; yaratıcı düşüncenin teknik bir icada dönüştürülerek ticarileştirilmesidir. Daha basit bir ifade ile açıklayacak olursak; inovasyon radikal bir yeniliğin ticarileştirilmesidir. Bir ürün üzerinde yapılan her iyileştirme, yenileştirme inovasyon değildir. inovatif özellik gösterebilmesi için radikalliği içerisinde barındırması gerekir.

Yenileşimin (İnovasyonun) Ülkeler ve Toplumlar için Önemi; Bir ülkede refah ve yaşam standardı, rekabet gücü artarsa yükselir; rekabet gücü içinse üretkenliği artırmak gerekir. Üretkenliği artıran en önemli araç inovasyondur. Bu nedenle inovasyon, ülkeler için ekonomik büyümenin, artan istihdamın ve yaşam kalitesinin anahtarıdır. Ancak bu sayede, ülkenin ve toplumun kaynaklarının ürün ve hizmete dönüştürülmesi ve bu ürün ve hizmetlerden ekonomik ve toplumsal değer yaratılması mümkün olur. İnovasyonla toplum, aynı kaynaktan çok daha büyük getiriler elde eder. Dolayısıyla, inovasyon sadece ekonomik değil, toplumsal bir sistemdir.

Altın Havan’ın amacı; ilk olarak “Eczacı Dergisi 2010 yılı ilaç ve Eczacılık Sektörü Başarı Ödülleri” adı altıda düzenlendi. İlaç ve eczacılık sektörünün birbirini tamamlayan tüm birimlerinin çalışmalarını ve hizmetlerini değerlendirmek, sektörün duayenlerinden oluşan güçlü bir jüriyle yetkinliklerini belgeleyerek çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmektir.
DİKKAT:Bu bilgiler bir hekime ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez.